Noc fakulty 2019 na úsvitu změn insolvenčního práva

Vývoj prostituce v průběhu staletí, Právo a superhrdinové nebo Vládnou nám ti, které si zasloužíme. I to byly názvy speciálních přednášek, které členové naší advokátní kanceláře absolvovali na letošní Noci fakulty. Tato právně i kulturně vzdělávací akce se uskutečnila ve středu 13. 11. 2019 na naší mateřské Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přechody mezi jednotlivými přednáškami doplňovala taneční vystoupení nebo koncert písničkáře Pokáče. 

Za největší přínos však považujeme přednášku s názvem „Insolvenční právo 3.0: Směrnice EU 2019/1023“, které se zhostil přední český specialista na insolvenční právo doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. Ten přítomné zasvětil do očekávaných změn v insolvenčním právu, které by Česká republika měla v blízké době (do dvou až tří let) transponovat z výše citované evropské směrnice do českého právního řádu.

Jednou z nejpodstatnějších novinek bude institut preventivní restrukturalizace, jehož prostřednictvím bude moci životaschopná obchodní korporace provést ozdravný ekonomický proces ještě před úpadkem. Díky legálnímu restrukturalizačnímu plánu by měly být firmy schopny se ochránit před věřiteli a platební neschopností, aniž by byly řízeny insolvenčním správcem. Podle doc. Richtera však bude velmi podstatné, jakým způsobem tato pravidla čeští zákonodárci implementují do našeho právního prostředí.

Neméně zajímavou a podstatnou novinkou pak bude možnost, v případě restrukturalizace, vyloučit určité kategorie pohledávek z působnosti přerušení vymáhání individuálních nároků za přesně vymezených okolností a podmínek. Tím bude možné, aby členské státy EU ve svých právních řádech umožnili jakési legální upřednostnění určité skupiny věřitelů, resp. skupiny pohledávek, před jinými, to vše za předpokladu, že nebude ohrožena restrukturalizace daného podniku a nedojde k nespravedlivému poškození některých věřitelů.

Doc. Richter si v této souvislosti na Noci fakulty kladl zcela zásadní otázku, kterou bude muset český zákonodárce spolehlivě vyřešit, a sice jak se má dospět k verifikovatelné skupině takových pohledávek, které bude možné, i v průběhu restrukturalizace, nadále vymáhat? Legislativní vývoj bude proto velmi zajímavé sledovat.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.