Fungování advokátní kanceláře a informace související s nouzovým stavem

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací, vyhlášeným nouzovým stavem a dalšími krizovými opatřeními vlády České republiky, si Vás dovolujeme informovat o skutečnosti, že naše advokátní kancelář od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání funguje ve zvláštním režimu:

 

– komunikace s klienty probíhá výhradně prostřednictvím telefonu nebo e-mailu,

– omezujeme přítomnost v sídle naší advokátní kanceláře

– ověřování podpisů provádíme jen v neodkladných případech po předchozí telefonické domluvě.

 

Městská knihovna v Chebu (ilustrační foto)

Prohlášení zaměstnance 

Vzhledem k mimořádné situaci jsme pro naše paušální klienty vytvořili Prohlášení zaměstnance, které doporučujeme co nejdříve nechat podepsat všem zaměstnancům. Doporučujeme tak učinit především z preventivních důvodů, a to jak z hlediska předcházení dalšímu šíření koronaviru, tak z hlediska vyvinění podnikatele v případě výskytu onemocnění koronaviru mezi jeho zaměstnanci.

 

Náhrada škody podnikatelům

V souvislosti s aktivací zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, v platném a účinném znění, aktuálně analyzujeme otázku možných nároků podnikatelů na kompenzaci a nahrazení škod způsobených opatřeními v době nouzového stavu. V zákoně je uvedeno, že stát má povinnost nahradit všem firmám a lidem škodu, která vznikla v souvislosti s krizovým opatřením. Vzhledem ke skutečnosti, že tento stav je zcela unikátní, není jasné, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude tato škoda státem hrazena. Věc budeme prioritně sledovat, kontaktovali jsme již právě utvářený tým v rámci České advokátní komory, který se bude na tuto otázku specializovat.

 

V náročné době přejeme všem zejména zdraví a pevné nervy.

 

Libor Dušek, Petr Budil, Lucie Vykysalá

advokáti

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.