Revoluční změna: exekutoři mají zastavit mnoho řízení starších 3 let

Vláda České republiky dnes (31. 3. 2020) na svém zasedání v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními schválila návrhy na řadu změn zákonů. Jednou z nich byla i revoluční novela exekučního řádu, podle které bude nově soudní exekutor povinen i bez návrhu a souhlasu zastavit všechna exekuční řízení, u nichž:

  • v posledních 3 letech nedošlo k vymožení dlužné částky pokrývající alespoň náklady exekuce, a zároveň
  • nebyl v posledních 3 letech zjištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by alespoň pokryl náklady exekuce, a zároveň
  • nejde o specifické výjimky (např. pohledávky z výživného na nezletilé dítě, pojistného na zdravotní pojištění, dluhy z MHD).
Výjev z fasády Okresního soudu v Chebu (ilustrační foto)

Oprávněný, který v takovém případě bude trvat na pokračování řízení, bude povinen hradit soudnímu exekutorovi zálohy na náklady řízení.

Navíc, pokud v posledních 9 letech nedošlo k vymožení částky pokrývající alespoň náklady exekuce a nebyl-li v posledních 3 letech zjištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by alespoň pokryl náklady exekuce, zastaví exekutor všechny exekuce bez výjimky.

Návrh ještě musí ve stavu legislativní nouze schválit obě komory Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.